Un apunts biogràfics

Signatura de Wihlliam Jover

Josep Jover i Padró

nascut a Terrassa el 29/07/1955, advocat col·legiat a l’ICAB de Barcelona amb el número 12668.  

Titulació

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, febrer de 1982.

 • Diplomat en Psicologia i Sociologia Jurídiques per l’IPSJ del Col·legi d’Advocats de Barcelona (1981).

 • Diplomat Superior en Dret Comunitari i Internacional pel Patronat Català Pro Europa. (1983-1984).

 • Diplomat en Contractació Internacional per la Universitat Trias de Bes i Giró. (1984).

 • Diplomat per l’Escola de Pràctica Jurídica Roda Ventura, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en Comptabilitat i Auditoria per a advocats. (1985).

 • Auditor inscrit en el Registre AULETEC (ICAB) d’Auditors Legals en Entorns Tecnològics amb el núm. 16.

 • Lletrat inscrit des de 2007, en el Registre d’Advocats per a poder intervenir professionalment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 • Titulat per ASPERTIC (Associació Mediterrània de Perits de les TIC) amb el núm. 1101.

 • Membre de ISACA, (INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION) l’any 1998.

Treballs i Càrrecs

A) ACTIVITAT DOCENT

A1) PRESENT

 • Formació a funcionaris en Drets Humans de tercera generació, Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) en diverses institucions, ajuntaments i municipis d’Espanya, França i Bèlgica (2007-2019),

 • Ponent màster a la BARCELONA BLOCKCHAIN WEEK i en diversos congressos de hacking i Internet (2017-2019)

 • Professor de l’Escola de Perits Informàtics Judicials (UDIMA-ANTPJI) (2015-2020) i ASPERTIC

 • Professor convidat en formacions sobre la prova judicial TIC i accés a tecnologies i Xarxes socials per a juristes i jutges celebrades a Tarragona, Tortosa, Girona i Barcelona (2019)

 • Ponent en les jornades celebrades per AJUDICAT Associació de la Judicatura Eventual Catalana, sobre els delictes contra la intimitat i informàtics en la reforma del codi penal de 2015. ( 2017,2018 i 2019)

A2) HISTÒRIC

 • Professor del Màster de Dret i Informàtica d’ICADE (Universitat Pontifícia de Comellas) (1990-2005), del Màster del ISDE (Institut de Dret i Empresa dels Heures de la Universitat de Barcelona) (2000-2005) i del Màster d’Auditoria Jurídica d’Entorns Tecnològics (Col·legi d’Advocats de Barcelona) i del de Noves Tecnologies del ICAB, del qual és a més membre del comitè científic (2000-2019).

 • Professor de Cursos de Doctorat de la Universitat de Barcelona (UB) (2000-2003).

 • Tutor, juntament amb el Departament d’Estadística de la Universitat Autònoma de realització i anàlisi de projectes d’enquestes d’intenció de vot. Entre altres, les anàlisis d’intenció de vot de cadascuna de les eleccions del Col·legi d’Advocats de Barcelona de 1992 a 2004 i les anàlisis d’intenció de vot d’eleccions municipals a Terrassa (1990-1995) i Calafell (2000-2006)

 • President del Comitè científic de les diverses Jornades de Protecció de Dades de Teulada i Roda de Barà (2000-2004)

 • Professor de Tècniques d’Auditoria Jurídica, Seguretat d’entorns i Criptografia en Entorns Informàtics en diferents cursos organitzats per les Agències de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, Espanyola i Catalana, IEE i per Granada UVS i Seresco.

 • Professor de l’Institut de Seguretat Pública – Escola de Policia de Catalunya (1995- 2005), especialitzat en Drets Humans de Tercera Generació seguretat tecnològica, Ètica, Responsabilitat Social Corporativa i Deontologia Policial. Professor i ponent de diverses jornades sobre deontologia i tecnologia en l’àmbit policial,

 • Professor de Tècniques de Negociació i Mediació en diversos cursos organitzats per la Universitat de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, Diputació de Barcelona i Diputació d’Alacant. Professor convidat de Gestió de conflictes en ICADE, IEE i Universitat de l’Escorial.

 • Ponent en diverses jornades sobre la Llei de Transparència, i els seus mecanismes d’implantació, tecnologia i dret (2010-2017).

B) ACTIVITATS CORPORATIVES

B1) PRESENT

 • President d’ ASPERTIC, Associació Mediterrània de Perits de les TIC https://aspertic.org/

 • Vocal de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Catalunya (2015-2020)

 • Presideix el grup ADVERTIA, task force per a Europa. Unió de despatxos d’advocats i enginyeria per a efectuar accions de lobbing a Europa. En virtut d’això forma part del Grup d’Experts Espanyols per a la modificació del Reglament Comunitari de Protecció de Dades i de la comissió TIC de la CCBE.

 • Vicepresident de les confederacions patronals CIAE I COPYME.

 • Promotor de la Directiva Europea de Protecció als denunciants de corrupció, actualment en vigor.

B2) HISTÒRIC

 • Primer President de la Secció d’Informàtica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1988-2002). Vicepresident de la Secció de Dret Comunitari del ICAB (1986-1989)

 • Diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1989 a 1993).

 • Director de l’Institut de Psicologia i Sociologia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1987-1989). Compte en el seu haver amb la direcció d’una gran varietat de publicacions com l’informe sobre “L’estat de la Justícia a Catalunya” en l’Anuari de Sociologia i Psicologia Jurídiques de 1979.

 • Membre del Comitè d’experts nomenat per AENOR per a la preparació de l’ISO de Responsabilitat Social Corporativa i Procediments Ètics per a les empreses i institucions (ISO 26000), de la qual exerceix també com a consultor en RSC i ISO26000.

C) ACTIVITAT PROFESSIONAL

C1) PRESENT

 • Exercici lliure com a Advocat i Auditor TIC des de 1983, en les branques de dret Civil, Penal, Mercantil i Comunitari. Col·legiat en el Col·legi d’Advocats Barcelona des de 1983

 • Ha estat triat en diverses ocasions com a àrbitre i perit especialitzat en seguretat en les TIC i propietat intel·lectual i Responsabilitat social Corporativa.

 • Col·laborador tècnic de JUDILEX S.L, “experts in compliance”, en protecció de dades de caràcter personal i no personal, seguretat informàtica, drets contra la intimitat i altres.

D) PUBLICACIONS

 • Coautor del llibre FULL DE RUTA CAP A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ELECTRÒNICA publicat pel Consultor dels Ajuntaments (2012)

 • Autor de l’Informe sobre el Tractat TISA a petició de diversos eurodiputats, pertanyents al Grup ALE-Els Verds i Socialista (2014-2015)

 • Coautor dels dictàmens encarregats per diverses Administracions Públiques sobre el Dret de la Unió (2017-2020)

 • Coautor del llibre AUDITORIA DE TECNOLOGIES I SISTEMES D’INFORMACIÓ Publicat per Editorial RAMA. (2008), llibre reeditat diverses vegades

 • Diversos treballs sobre protecció de dades i estadística publicats per UPCO (Universitat Pontifícia de Comillas).

 • Coautor dels llibres L’AUDITORIA INFORMÀTICA, I i II Publicat per Editorial RAMA. (2005)

 • Coautor del Llibre DRETS HUMANS I POLICIA, editat per la Diputació de Barcelona.(2005)

 • Coautor del Llibre LES DADES DELS CIUTADANS EN ELS FITXERS MUNICIPALS, publicat per Díaz de Santos.(2007)

 • Publica regularment articles a DIARIO16 y Confilegal.

E) REDES SOCIALES

Twitter: @josepjover

Mail: josep@jover.pro

Facebook: jjover@icab.cat i direccio@advertia.cat

Linkedin: jjover@icab.cat