Un apunts biogràfics

Josep Jover i  Padró

TITULACIÓ OFICIAL:

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, febrer de 1982.

Diplomat per l’Escola de Pràctica Jurídica Roda Ventura, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en Comptabilitat i Auditoria per advocats.

Diplomat en Contractació Internacional per la Universitat Trias de Bes i Giró.

Diplomat en Dret Comunitari pel Patronat Català Pro Europa de la Generalitat de Catalunya.

TREBALLS I CÀRRECS:

A) ACTIVITAT DOCENT

Professor de l’Escola de Policia de Catalunya (1995- 2003).

Professor de Tècniques de Negociació i Mediació en diversos cursos organitzats per la Universitat de Barcelona, Col·legi d’advocats de Barcelona i Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, Diputació de Barcelona i Diputació d’Alacant.

Professor de Tècniques d’Auditoria Jurídica en Entorns Informàtics en diversos cursos organitzats per l’Universitat Reina Cristina de l’Escorial, IEE i per Granada UVS i Seresco.

Professor del Màster de Dret i Informàtica d’ICADE (Universitat Pontifícia de Comillas) i del Màster d’ISDE (Institut de Dret i Empresa de Les Heures de la Universitat de Barcelona).

Membre del Comitè d’experts d’AENOR per a la preparació de la nova norma ISO/UNE de Procediments Ètics per a les empreses i institucions.

Consultor reconegut per BSA i Aenor per donar el certificat Aenor de Software Legal.

Consultor reconegut per AENOR per a la Legislació de la UNE 71502.

B) ACTIVITATS CORPORATIVES

President d’Aspertic, Associació Mediterrànea de Pèrits de les TIC https://aspertic.org/

Primer President de la Secció d’Informàtica del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Diputat a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocat de Barcelona (1989 a 1993).

Membre de la Fundació Dintel i de l’OAI (Organització d’Auditoria Informàtica Espanyola).

Membre del Comitè d’Experts en matèria de multiculturalitat per designació de l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona (2000-2002).

Membre fundador d’ACDMA (ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MEDIACIÓ I L’ARBITRATGE). Va ser un dels set experts encarregats d’introduir la mediació a Espanya

Professor dels Cursos de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

Ha tutoritzat amb el Departament d’Estadística de la Universitat Autònoma en la realització de projectes d’enquestes d’intenció de vot.

Ha donat formació en gestió de Conflictes a l’Institut de Sociologia Juridica del Païs Vasc a Oñate i Bilbao

Vocal del Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Catalunya (2015-)

 

C) ACTIVITAT PROFESSIONAL

Exercici lliure com a Advocat des de l’any 1983, en les branques de dret Civil, Mercantil i Comunitari, havent estat escollit com a àrbitre i mediador en diverses ocasions.

Exercici Lliure com a Assessor en Negociació i Mediació per a empreses des de 1995.

Exercici Lliure com a Auditor Informàtic i Pèrit des de 1997 especialitzat en Auditoria Jurídica dels entorns informàtics.

President del Comitè científic de les Jornades de Teulada i Roda de Barà.

Promotor i dissenyador del conflicte contra el Canon Digital, Ha defensat davant el Tribunal de la Unió Europea l’exenció del Canon Digital en l’assumpte SGAE/PADAWAN

PUBLICACIONS:

Informe sobre la Implantació de la LORTAD, en l’àmbit dels professionals del Dret amb el títol “ADVOCACIA I LORTAD” (1992).

Diversos articles sobre Dret de la Informàtica i Telemàtica apareguts a les revistes Economist&Jurist, MON JURÍDIC, Base Informàtica, Tecnonews i altres.

Diverses Editorials publicades per UPCO.

Coautor del llibre “L’AUDITORIA INFORMÀTICA, Un enfocament pràctic”, Publicat per Editorial RAMA.

Coautor del Llibre “Drets Humans i Policia”, publicat per la Diputació de Barcelona.

Coautor del Llibre “Los Datos de los ciudadanos en los Ayuntamientos”, Editorial Diaz de Santos .

Coautor de Hoja de ruta hacia la Administración Local electrónica Editorial El consultor de los Ayuntamientos

Editor d’INFOTIC. Desde l’any 2000 a 2006